گردش کار تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی شهرستان شیراز

 در اجرای تبصره ماده 4 و 6 تصویب نامه شماره 38326/ت27506 مورخ 05/09/81 و با رعایت ماده3 مصوبه شماره 84515/ت34612 مورخ 15/12/84 هیئت محترم وزیران و تبصره آن ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مطابق این دستور العمل : 

کلیه شرکتهایی که موضوع شرکت و نوع فعالیت آنها مربوط به امور خدماتی ،  تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل ارتباطی مخابراتی و ابنیه و راه و ساختمان ،خدمات عمومی، خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز ،‌تهیه و طبخ غذا،نگهداری و تعمیر بهره برداری از سیستمهای حرارتی،برودتی و تأمین نیروی انسانی و امور حمل و نقل  برای شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ملزم به ارائه تعیین صلاحیت وزارت کار می باشند که خدمات اجرایی آن توسط این انجمن انجام می شود .

مراحل اجرایی کار:

1-رجوع به كانون ايمني و بهداشت و ثبت نام و تشكيل پرونده

2-رجوع به سایت انجمن www.farssrc.ir    

الف: در یافت لیست مدارک+ فرم شماره یک + تعهد نامه ها+ چک لیست تعیین صلاحیت+ کروکی دفتر شرکت+ دریافت لیست مدارک رتبه بندی + فرم مربوطه تخصیص کد

ب: تکمیل  فرم های دریافتی ممهور به مهر و امضا مدیر عامل محترم شرکت

3-تکمیل مدارک دریافتی از سایت و رجوع به انجمن جهت برابر با اصل نمودن مدارک

4- 72 ساعت مهلت جهت رفع نواقص پرونده دریافتی

5- بازدید از دفتر شرکت بعد از تکمیل مدارک

6- عودت پرونده به انجمن توسط بازرسین جهت تایید گزارش بازرسی

7- حضور در جلسه تخصیص کد توسط کارشناس شرکت

8- ارسال پرونده به سازمان  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 9-ارسال پرونده های شرکتهای فعال به اداره کار شیراز

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخذ صلاحیت گردش کار تعیین صلاحیت