لطفا متقاضیان دریافت کارت صلاحیت ایمنی پیمانکاری رمز عبور سامانه را تا پایان مرحله ی تشکیل پرونده نزد خود نگه دارند.

پیوست ها:
دانلود این فایل (Image÷_00001.pdf)Image÷_00001.pdf[ ]192 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی جهت اطلاع متقاضیان دریافت کارت صلاحیت ایمنی پیمانکاری