در خصوص برگزاری جشنواره امتنان و معرفی کارگر و گروه ها و واحدهای نمونه استانی و ثبت در سایت امتنان

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (Image_00001.jpg)Image_00001.jpg[ ]340 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی در خصوص برگزاری جشنواره امتنان و معرفی کارگر و گروه ها و واحدهای نمونه استانی و ثبت در سایت امتنان