جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی،پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در سال 97

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (pdf003.pdf)pdf003.pdf[ ]288 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی،پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در سال 97