پیگیری کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور جهت مطالبه 4 درص حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

پیوست ها:
دانلود این فایل (pdf001.pdf)pdf001.pdf[ ]789 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پیگیری کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی جهت مطالبه 4 درص حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور