اطلاعیه

 

پیرو نامه شماره 7348/ک/96 مورخ 30/9/96 کانون انجمن های صنفی استان فارس بدین وسیله از کلیه اعضا محترم که دارای پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی  می باشند دعوت می گردد قبل از تاریخ مقرر جهت حضور در هیئت مذکور جهت مشاوره با نماینده کارفرمایان در هیئت مربوطه  به انجمن مراجعه، تا ترتیب صدور معرفی نامه به نماینده کارفرمایان صادر گردد .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی قابل توجه کلیه اعضا محترم که دارای پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی می باشند