جمع آوری اطلاعات مزدی کارگاه ها در سال 95 به صورت مجازی و از طریق سامانه 

پیوست ها:
دانلود این فایل (Image_00001.pdf)Image_00001.pdf[ ]236 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار انجمن جمع آوری اطلاعات مزدی کارگاه ها در سال 95 به صورت مجازی