حسب دستور العمل ضوابط و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها یکی از شرایط عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه قبولی در آزمون مربوطه می باشد جهت اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی لیست اطلاعیه ها شرایط عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل