www.farssrc.ir

تهیه سامانه جامع روابط کار به منظور مدیریت و نظارت اجرای قانون کار

پیوست ها:
دانلود این فایل (2010.pdf)2010.pdf[ ]1362 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تهیه سامانه جامع روابط کار به منظور مدیریت و نظارت اجرای قانون کار

Support

دوره های آموزشی

 Joomlart Forum دوره های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی

آخرین اخبار

Documentation آخرین اخبار کانون و نجمن صنفی

نحوه اخذ صلاحیت

Design template نحوه اخذ صلاحیت دریافت رتبه بندی از انجمن صنفی کارفرمایی مدیران