www.farssrc.ir

تشکیل کمیته های تخصصی موارد مختلف مربوط به قانون کار در کانون کارفرمایی استان فارس

پیوست ها:
دانلود این فایل (Image_00002.jpg)Image_00002.jpg[ ]319 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تشکیل کمیته های تخصصی موارد مختلف مربوط به قانون کار در کانون کارفرمایی استان فارس

Support

دوره های آموزشی

 Joomlart Forum دوره های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی

آخرین اخبار

Documentation آخرین اخبار کانون و نجمن صنفی

نحوه اخذ صلاحیت

Design template نحوه اخذ صلاحیت دریافت رتبه بندی از انجمن صنفی کارفرمایی مدیران