ابلاغیه ریاست کل دادگستری استان فارس به روسا و دادستان های محترم حوزه های قضائی استان فارس دائر بر انعکاس احکام( جلب فعالین اقتصادی و توقیف ابزار و ادوات تولید که به نحوی روند تولید را مختل و تبعات سوء اجتماعی و یا کاهش عمده تولید را به همراه داشته باشد)

پیوست ها:
دانلود این فایل (2001.pdf)2001.pdf[ ]877 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ابلاغیه ریاست کل دادگستری استان فارس در خصوص جلب فعالین اقتصادی و توقیف ابزار و ادوات تولید