www.farssrc.ir

رونوشت نامه شماره 91/1/1/1552/ص مورخ 97/2/13 در خصوص تفویض اختیار رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (pdf003.pdf)pdf003.pdf[ ]2982 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رونوشت نامه شماره 91/1/1/1552/ص مورخ 97/2/13 درخصوص تفویض اختیار رسیدگی به شکایات مالیاتی

Support

دوره های آموزشی

 Joomlart Forum دوره های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی

آخرین اخبار

Documentation آخرین اخبار کانون و نجمن صنفی

نحوه اخذ صلاحیت

Design template نحوه اخذ صلاحیت دریافت رتبه بندی از انجمن صنفی کارفرمایی مدیران