www.farssrc.ir

نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل

پیوست ها:
دانلود این فایل (pdf.pdf)pdf.pdf[ ]907 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل

Support

دوره های آموزشی

 Joomlart Forum دوره های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی

آخرین اخبار

Documentation آخرین اخبار کانون و نجمن صنفی

نحوه اخذ صلاحیت

Design template نحوه اخذ صلاحیت دریافت رتبه بندی از انجمن صنفی کارفرمایی مدیران