قابل توجه کلیه اعضا محترم که دارای پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی می باشند

بازدید: 2703

اطلاعیه

 

پیرو نامه شماره 7348/ک/96 مورخ 30/9/96 کانون انجمن های صنفی استان فارس بدین وسیله از کلیه اعضا محترم که دارای پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی  می باشند دعوت می گردد قبل از تاریخ مقرر جهت حضور در هیئت مذکور جهت مشاوره با نماینده کارفرمایان در هیئت مربوطه  به انجمن مراجعه، تا ترتیب صدور معرفی نامه به نماینده کارفرمایان صادر گردد .