دانلود فرم ها

دسته: تشخیص صلاحیت
منتشر شده در 28 مهر 1393
بازدید: 14702

دانلود فرم ها :

- دفترچه راهنمایی جهت تعیین کد - فرم های غیر فعال - فرم های فعال - فرم هاي عضويت در انجمن-  فرم های تخصیص کد

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (1.pdf)كد هاي هفتگانه[ ]21 kB
دانلود این فایل (1ss.pdf)تمدید یکساله صلاحیت [ ]432 kB
دانلود این فایل (dastoramal.pdf)دستور العمل صلاحیت و رتبه بندی[ ]299 kB
دانلود این فایل (dest.pdf)دفترچه راهنمايي جهت تعيين كد[ ]229 kB
دانلود این فایل (ff98.pdf)فرمهای شرکتهای فعال [ ]343 kB
دانلود این فایل (gh98.pdf)فرم شرکتهای غیر فعال [ ]349 kB
دانلود این فایل (ozv.zip)فرم های عضویت [ ]30 kB
دانلود این فایل (tcr.pdf)فرم های تخصیص کد [ ]664 kB
دانلود این فایل (فلو چارت نحوه اخذ صلاحيت.pdf)فلوچارت نحوه اخذصلاحيت[ ]50 kB
دانلود این فایل (لیست مدارک مورد نیاز ایمنی.pdf)لیست مدارک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران[ ]116 kB
دانلود این فایل (کلی.pdf)لیست مدارک شرکتهای غیر بومی جهت مناقصات [ ]256 kB