نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بازگشایی سایت ثبت نام جشنواره انتخاب واحد های نمونه سال 95 نوشته شده توسط anjoman 46
اطلاعیه به شرکتهای خدماتی نوشته شده توسط anjoman 1782
اساسنامه انجمن صنفی شرکتهای خدماتی شیراز نوشته شده توسط anjoman 2052
برگزاری دوره آموزشی مبانی ،تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS نوشته شده توسط anjoman 1157
دعوت از شرکتها ی دارای تجربه و تخصص و سابقه فعالیت مناسب جهت شرکت در کمیسیون اتاق بازرگانی نوشته شده توسط anjoman 2265
دعوت از شرکتهای خدماتی جهت همایش تحت عنوان پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوشته شده توسط anjoman 1966
آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها نوشته شده توسط anjoman 2704
دستور العمل 38 روابط کار در مورد طرح های طبقه بندی مشاغل کد رشته های هفتگانه نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 3196
اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدیران نوشته شده توسط anjoman 2248
اطلاعیه در مورد بیمه مشاغل سخت و زیان آور نوشته شده توسط anjoman 4211
مطرح کردن مشکلات شرکتهای خدماتی با حضور کارشناسان مالیاتی نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 3530
ساماندهی شرکت های خدماتی فارس در حوزه منازل نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 13633
اطلاعیه مهم انجمن در مورد شرکتهای خدمات در منازل نوشته شده توسط anjoman 4166
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی در زنجیره تامین نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 4110
اطلاعیه در مورد قوانین مرخصی زایمان نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 4428
آگهی تجدید انتخابات کانون انجمن های صنفی سراسر کشور نوشته شده توسط anjoman 4173
واگذاري همه مسئوليت هاي تعيين صلاحيت كار و رتبه بندي شركتهاي خدماتي به انجمن ها نوشته شده توسط anjoman 4879
انتخاب آقای علی اصغر پورمند به سمت هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سراسر کشور نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 3541
اولین سمینار تخصصی دو جانبه نوشته شده توسط مدیر ارشد سایت 4131
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی

Support

دوره های آموزشی

 Joomlart Forum دوره های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی

آخرین اخبار

Documentation آخرین اخبار کانون و نجمن صنفی

نحوه اخذ صلاحیت

Design template نحوه اخذ صلاحیت دریافت رتبه بندی از انجمن صنفی کارفرمایی مدیران